Kedves látogató!

Üdvözöljük Önt a Lőrinci

Napsugár Óvoda és Bölcsőde honlapján.

 

alt


 

 

 

Tájékoztatás

alt


 

 

Bölcsődék újra nyitásáról

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODA ÉS A BÖLCSŐDE

ÚJRA NYITÁSÁRÓL

 

2020.05.20-án megjelent a 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról.

A gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve

a bölcsődei ellátásban fogadjuk

2020. május 25-től.

A lőrinci, a selypi óvoda és a bölcsőde,

a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek.

Kérjük, hogy gyermekük részére

az óvodai és bölcsődei részvételi igényt a szokásos módon,

előző nap 9-ig jelezzék telefonon.

Lőrinci óvoda: 37/388-262

Selyp óvoda: 37/389-805

Bölcsőde: 37/388-960

2020. augusztus 31-ig legfeljebb két hétre zárhat be

 intézményünk, melynek időpontjáról hamarosan tájékoztatást teszünk közzé.

 

Lőrinci, 2020.05.21.

                                                         Lőrincz Csabáné

                                                         intézményvezető


 

 

A 2020/2021-as

nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendje

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Lőrinci Város Önkormányzatának fenntartásában működő Lőrinci „Napsugár” Óvoda és Bölcsőde a 2020/2021-es nevelési évre az 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSÉRE

az emberi erőforrások minisztere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatábana 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában

egyedi eljárási szabályokat határozott meg az alábbiak szerint:

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település fenntartójával egyeztetett módon, a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

EZEKBEN AZ ESETEKBEN A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK BEMUTATÁSÁRA A GYERMEK

ELSŐ ÓVODAI NEVELÉSÉNEK NAPJÁN KERÜL MAJD SOR.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos (Nkt. 49. § (1)).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt.

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába.


 

 
Elérhetőségeink

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető:

Lőrincz Csabáné

Cím: Rákóczi Ferenc utca 73.

Tel.: 37/388-262

Email: napsugarovi@lorinci.hu

Web:
http://napsugarovoda.lorinci.hu/