LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET, HOGY AZ

ÓVODAI és BÖLCSŐDEI BEIRATÁSRA

2018. május 07-08.(hétfő-kedd)

8.00 és 16.00 óra közötti időpontbankerül sor

a Rákóczi Ferenc utca 73. szám alatti székhely óvodában.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető, és elhelyezése megoldott.

Az óvodába a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, a felvételről az óvoda vezetője dönt.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-           a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

 

Lőrinci, 2018. március 29.

 

    Schottner Norbert sk.                                          Víg Zoltán

           jegyző                                                        polgármester


Tájékoztató a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályairól

Bölcsődei jelentkezési lap 2018/2019

Óvodai jelentkezési lap 2018/2019

Regisztrációs lap 2018/2019

KÉRELEM kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan


                     A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÓVODAI KÖRZETEK

 

Irsz.

Utca neve

Kijelölt óvoda

3021

Ady Endre utca

Lőrinci

3021

Akácfa utca

Selyp

3024

Aradi utca

Selyp

3021

Arany János utca

Lőrinci

3021

Árpád utca 1-150-ig

       Lőrinci

3024

Árpád utca 151- 264-ig

Selyp

3021

Bajcsy-Zsilinszky utca

Lőrinci

3021

Balassi Bálint utca

Lőrinci

3021

Bem József utca

Lőrinci

3022

Bercsényi Miklós utca

Erőmű

3021

Béke utca

Lőrinci

3021

Csokonai Mihály utca

Lőrinci

3024

Cukorgyári út

Selyp

3021

Damjanich utca

Selyp

3022

Ecsédi salakpálya bányaterület

Lőrinci

3022

Erőmű tér

Lőrinci-Selyp

3021

Gábor Áron utca

Lőrinci

3024

Gyár utca

Selyp

3021

Gyergyó utca

Lőrinci

3021

Határ utca

Lőrinci

3021

Toldi utca (régi:Hámán Kató utca)

Lőrinci

3021

Hársfa út

Lőrinci

3021

Hegymegpuszta tanya

Lőrinci

3021

Herédi utca

Lőrinci

3022

Jegenyesor utca

Lőrinci-Selyp

3021

Jókai Mór utca

Selyp

3021

József Attila utca

Lőrinci

3024

Kastélykerti utca

Selyp

3021

Kállai Éva utca

Lőrinci

3021

Kápolna utca

Lőrinci

3021

Kis utca

Lőrinci

3021

Kossuth Lajos utca

Lőrinci

3021

Kölcsey Ferenc utca

Lőrinci

3021

Lakótelep

Selyp

3024

Lőcsei utca

Selyp

3024

Kinizsi utca (régi:Marx Károly utca)

Selyp

3021

Május 1. utca

Lőrinci

3022

Mátra utca

Lőrinci-Selyp

3022

Meggyfa utca

Lőrinci-Selyp

3024

Mikszáth Kálmán utca 1-17-ig

Selyp

3021

Mikszáth Kálmán utca 2-8-ig

Selyp

3024

Nefelejcs utca

Selyp

3021

Összekötő út

Lőrinci

Irsz.

Utca neve

Kijelölt óvoda

3024

Pozsonyi utca

Selyp

3021

Radnóti Miklós utca

Selyp

3021

Rákóczi Ferenc utca

Lőrinci

3021

Rózsa (régi: Rózsa Ferenc utca)

Lőrinci

3021

Ságvári utca

Selyp

3021

Szabadság tér

Lőrinci

3021

Tabán utca

Lőrinci

3021

Táncsics Mihály utca

Selyp

3024

Temesvári utca 1-9-ig

Selyp

3021

Temesvári utca 2-4-ig

Selyp

3021

Tölgyfa utca

Lőrinci

3024

Vasútállomás

Selyp

3021

Vasvári Pál utca

Lőrinci

3021

Viola utca

Selyp

3024

Vörösmajor

Selyp

3024

Vörösmajori út

Selyp

3021

Vörösmarty Mihály utca

Lőrinci

3022

Vörössápi utca

Lőrinci-Selyp

3022

53-as őrház

Lőrinci-Selyp

3021

Lőrinci külterület

Lőrinci

3022

Erőmű külterület

Lőrinci-Selyp

3024

Selyp külterület

Selyp

3021

Lőrinci tartózkodási címmel

Lőrinci


 

 

 

Kedves látogató!

Üdvözöljük Önt a lőrinci

Napsugár Óvoda és Bölcsőde honlapján!


Tájékoztatjuk a T. Szülőket, hogy intézményünk nyári zárva tartása az alábbiak szerint alakul:

 

Selypi óvoda:

Nyitva:                2018. július 2-tól augusztus 31-ig

 

A nyitva tartás ideje alatt az intézmény valamennyi óvodása a selypi óvodában részesül ellátásban, összevont csoportokban.

 

Lőrinci óvoda:

Zárva:                           2018. július 2-tól augusztus 31-ig

Utolsó óvodai nap:       2018. június 29. (péntek)

Nyitás:                          2018. szeptember 3. (hétfő)

 

A zárva tartás ideje alatt az ide járó gyermekek a selypi feladatellátási helyen vehetik igénybe az óvodát.

Amennyiben a fenti időpontokban változás áll be, úgy a helyben szokásos módon értesítjük erről a szülőket.           

 

Bölcsődei csoport:

Zárva:                           2018. június 19-től július 12-ig

Utolsó bölcsődei nap:   2018. június 18. (hétfő)

Nyitás:                          2018. július 13. (kedd)

 

Zárva:                           2018. augusztus 13-tól augusztus 24-ig

Utolsó bölcsődei nap:   2018. július 10. (péntek)

Nyitás:                          2018. augusztus 27. (hétfő)

 

Lőrinci, 2018. február 15.

                                                                             Lőrincz Csabáné

                                                                           Intézményvezető sk.


 

 
Elérhetőségeink

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető:

Lőrincz Csabáné

Cím: Rákóczi Ferenc utca 73.

Tel.: 37/388-262

Email: napsugarovi@lorinci.hu

Web:
http://napsugarovoda.lorinci.hu/